Miljöarbete

Fastighetens elförbrukning är ansluten till Telge

Energi och kommer uteslutande från vind- och

vattenkraft. Under året som gått har vi besparat

miljön 17,2 ton koldioxid genom att välja miljövänlig

el eller "Ren el" som Telge Energi benämner det.

Ren el är ursprungsmärkt. Det innebär att Telge Energi garanterat beställer motsvarande mängd ren el från vind och vatten som vi förbrukar. Det medför i sin tur att någonstans i nätet stiger produktionen av vind och vatten samtidigt som produktionen av smutsig el minskar. Den som beställer ren el hjälper alltså till att "putta ut" smutsig el från systemet.

Vi håller på med arbetet att byta ut alla lampor i fastigheten till LED och när det är klart så kommer den totala elförbrukningen att minska drastiskt.

På kontorshotellet källsorteras avfall för återvinning.

På kontorshotellet har vi även valt att samarbeta med

Hans Andersson Recycling för återvinning av allt

vårt kontorspapper.

För återvinning av miljöfarligt och skrymmande

avfall anlitas miljöentreprenören Liselotte Lööf AB.