Historia

Hagström & Ekman som ritat fastigheten Trojenborg 16 på Eriksbergsgatan 10 var ett ledande arkitektkontor i Stockholm verksamt under åren 1898-1918. Arkitektkontoret var känt för sina nationalromantiska och jugendinspirerade palatsliknande byggnader och de skapade en rad storslagna hus som fortfarande sticker ut i den Stockholmska stadsbilden, däribland palatsen i början av Strandvägen.

 

År 1912 påbörjades byggnationen på uppdrag av byggherre Alma Detthow för att skapa ett nytt skolhus för Detthowska skolan på Eriksbergsgatan 10. En intressant detalj är att skolgården var på fastighetens tak.

Detthowska skolan var en privat flickskola i Stockholm mellan åren 1896-1933. Höstterminen 1913 flyttade man in i de nya lokalerna.

 

Då riksdagen år 1925 beslöt att alla privata statsunderstödda lärarinneseminarier skulle läggas ned (p g a överbefolkning på lärarinnebanan) minskade elevantalet och skolhuset blev för stort. Detthowska skolan såldes därför 1933 till Annaskolans föreståndare och ägare Edit Edelstam, och skolorna slogs samman till Annaskolan-Detthowska skolan.

 

Undervisningen fortsatte i samma lokaler då Annaskolan-Detthowska skolan, i och med kommunaliseringen 1939, slogs samman med Ateneum för flickor på Sveavägen och Brummerska skolan på Johannesgatan 18 och bildade Norrmalms kommunala flickskola.

 

År 1950 togs ägandet av fastigheten över av Första Kristi Vetenskaparkyrkan som samma år byggde om källarvåningen samt delar av bottenvåningen till kyrkosal. Innan ombyggnationen utgjorde utrymmet aula och gymnastiksal.

Bar-Lock-institutet var ursprungligen en privat yrkesskola i Stockholm, grundad 1906, som bland annat utbildade sekreterare. Skolan fick sitt namn från den amerikanska skrivmaskinen Bar-Lock som kom ut på marknaden 1888. Institutet erbjöd kurser i bland annat maskinskrivning, bokföring, handelsräkning, stenografi på svenska, tyska, engelska, franska och handels-korrespondens på tyska, engelska och franska.

 

Efter att Norrmalms kommunala flickskola lämnade lokalerna i den Detthowska skolan 1960 flyttade institutet året därpå in på Eriksbergsgatan 10. År 1975 kommunaliserades skolan och uppgick då i Fridhemsplans gymnasium på Kungsholmen. Astrid Lindgren utbildade sig till sekreterare på Bar-Lock-institutet 1926.

Från år 1975 och framåt har fastigheten hyrts ut till olika företag som kontor och har sedan dess förvandlats till den moderna kontorsfastighet som den är idag.